Καλώς ήλθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης (ΕΕΚΔ), μίας πρωτοβουλίας του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Διοίκησης (Social Administration), αξιοποιώντας σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις από τους κλάδους του Δικαίου, της Κοινωνικής Πολιτικής, της Πολιτικής Επιστήμης, της Οργάνωσης και Διοίκησης, των Οικονομικών, των Επιστημών Υγείας και της Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Η Κοινωνική Διοίκηση προσεγγίζει σύνθετα κοινωνικά προβλήματα και εξετάζει συστηματικά τους μηχανισμούς αντιμετώπισής τους. Επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους τομείς δημόσιων πολιτικών, όπως α) η Κοινωνική Ασφάλιση, β) η Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνική Ένταξη, γ) η Υγεία και Ψυχική Υγεία, δ) η Απασχόληση και οι Εργασιακές Σχέσεις, ε) η Εκπαίδευση, στ) η Επαγγελματική Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση, ζ) η Κοινωνική Στέγαση. Παράλληλα, εξασφαλίζει μεθοδολογίες και εργαλεία ανάλυσης άλλων κρίσιμων συλλογικών πρωτοβουλιών, όπως η κοινωνική οικονομία, η κοινωνική επιχειρηματικότητα και οι επαγγελματικές συντάξεις.

Η ιστοσελίδα του Εργαστηρίου περιέχει πληροφορίες για τους σκοπούς, την διάρθρωση, τους ανθρώπινους πόρους, τις ερευνητικές δραστηριότητες, τις δημοσιεύσεις, τις συνεργασίες και τις εκδηλώσεις μας. Φιλοδοξούμε να αποτελέσει  βασικό εργαλείο διαδραστικής επικοινωνίας και ενημέρωσης κάθε ενδιαφερόμενου για την λειτουργία της Κοινωνικής Διοίκησης και τη συμβολή της στην ανάπτυξη του Ενεργητικού Κοινωνικού Κράτους.

 

 

Δρ. Γαβριήλ Αμίτσης

Διευθυντής ΕΕΚΔ

Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής