Η Επιστημονική Σειρά “Η Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους”

Μέλη του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης συμμετέχουν στην Επιστημονική Σειρά με τίτλο «Η Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους» που εκδίδεται από τις Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ (www.papazissi.gr), έναν από τους αρχαιότερους εκδοτικούς οίκους στην Ελλάδα με ειδίκευση στους τομείς των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και οικονομικών επιστημών. Η Σειρά διευθύνεται από τον Γαβριήλ Αμίτση, Καθηγητή Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας και Διευθυντή του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και υποστηρίζεται από Επιστημονικό Συμβούλιο με μέλη τους Χ. Ασημόπουλο (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), Σ. Ζωγραφάκη (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο), Δ.  Μπαλούρδο (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών), Μ. Νεκτάριο (Πανεπιστήμιο Πειραιά), Γ. Πιερράκο (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), Μ. Σταμπουλή (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Α. Στεργίου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Π. Τήνιο (Πανεπιστήμιο Πειραιά), Γ. Υφαντόπουλο (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Α. Χατζή (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Σ. Χτούρη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

Η Σειρά αποτελεί μία διεπιστημονική πρωτοβουλία μελών της Ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας να υποστηρίξουν την έναρξη ενός γνήσιου δημόσιου διαλόγου για την μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους, αναδεικνύοντας τις βασικές προκλήσεις και προοπτικές εκσυγχρονισμού του υπολειμματικού εθνικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας, υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, της δημογραφικής γήρανσης, της αποδυνάμωσης των οικογενειακών δικτύων και της εμφάνισης νέων διαρθρωτικών κινδύνων (μακροχρόνια ανεργία, υπερχρέωση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός), που απειλούν τη συνοχή της Ελληνικής κοινωνίας. Φιλοδοξεί να προβάλλει στο αναγνωστικό κοινό τα πλεονεκτήματα διεπιστημονικών προσεγγίσεων για την κατανόηση των ιδιαίτερα σύνθετων αξόνων του Κοινωνικού Κράτους, υιοθετώντας ερμηνευτικά υποδείγματα και μεθοδολογικά εργαλεία που αξιοποιούν τα πεδία της νομικής, της κοινωνιολογίας, της ιστορίας, της πολιτικής και της οικονομικής επιστήμης. Φιλοξενεί μονογραφίες, βιβλία και συλλογικούς τόμους για την θεσμική και κοινωνικοπολιτική ανάλυση κρίσιμων τομέων ενεργοποίησης του Κοινωνικού Κράτους, με έμφαση στην κοινωνική ασφάλιση, την κοινωνική πρόνοια, την κοινωνική ένταξη, την υγεία, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη στέγαση. 

Κυκλοφορούν στο πλαίσιο της Σειράς:

Γ. Αμίτσης, Εμβληματικές πρωτοβουλίες διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής την εποχή των Μνημονίων – Το υπόδειγμα της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, Νο. 1, 2016

Μ. Πετράκη, Προκλήσεις ανάπτυξης του Τοπικού Κοινωνικού Κράτους την περίοδο της κρίσης, Νο. 2, 2017

M. Νεκτάριος, Π. Τήνιος και Γ. Συμεωνίδης, Συντάξεις για νέους – Ένα Αναπτυξιακό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, Νο. 3, 2018

Α. Τσέτουρα, Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, Νο. 4, 2019

Γ. Σούρλας, Αλήθειες και Μύθοι για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – Για μία νέα ανάγνωση του Κοινωνικού Κράτους στην Ελλάδα, Νο. 5, 2019

Ε. Στάϊου, Το πλαίσιο και τα μοντέλα επικοινωνίας των Αυτο-Οργανωμένων πρωτοβουλιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Νο. 6, 2019

Κ. Δουκάκης, Η ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 1830-2008, Νο. 7, 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συζητήσουν ιδέες και προτάσεις τους για δημοσίευση στη Σειρά μπορούν να επικοινωνούν με το Διευθυντή Καθηγητή Γαβριήλ Αμίτση (amitsis@otenet.gr).