Εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια

Τα μέλη του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης παρουσιάζουν συστηματικά τα πορίσματα των ερευνητικών και μελετητικών δραστηριοτήτων τους σε διεθνή συνέδρια και ημερίδες. Αντιπροσωπευτικές εισηγήσεις παρατίθενται στη συνέχεια. 

 

Amitsis G., “The role of SSE trajectories in the implementation of the UN 2030 Agenda during an era of fiscal constraintsLegal and policy lessons from Greece”, Discussion Paper published in the SSE Knowledge Hub for the SDGs, United Nations Research Institute for Social Development, Geneva, July 2019

Geormas K. and Glaveli N., “The undelivered potential of the Greek Crisis born Social and Solidarity Economy for People-Centered Local Sustainable Development. The Case of Greek Social Cooperative Enterprises”, Discussion Paper published in the SSE Knowledge Hub for the SDGs, United Nations Research Institute for Social Development, Geneva, July 2019

Pierrakos G., Latsou D. and Goula A., “Impact of the Economic Crisis on Health Indicators in Greece and the need for Primary Health Care Services”, Paper presented in the 7th International Conference on Strategic Innovative Marketing & Tourism, Athens, 17-20.10.2018

Pierrakos P., Maritsa E., Platis Ch., Latsou D. and Soulis S., “The evolution of demographic changes in Greek society”, Paper presented in the 7th International Conference on Strategic Innovative Marketing & Tourism, Athens, 17-20.10.2018

Fefes M., “Greek legislation on rural co-operatives: A concise presentation”, CIRIEC Working Paper No. 2018/09, CIRIEC – Université de Liège, 2018

Amitsis G., “The institutional context of social housing in Europe”, Paper presented in the Round Table “Developing synergies: the evaluation community and the housing sector” of the 13th European Evaluation Society Biennial Conference, European Evaluation Society, Thessaloniki, 1-5 .10.2018

Geormas K., “New Legal Environment of Greek Social and Solidarity Economy: Impediment and opportunities for the development of the sector”, Paper presented in the 2nd International Forum on Cooperative Law, IUS Cooperativum, COOP, Hellenic Open University, Athens, 26-28.9.2018

Tsobanoglou G., “Politics of Innovation for Empowerment and Sustainability in Rural Communities”, Paper presented in the XIX ISA World Congress of Sociology, International Sociological Association, Toronto, 15-21.7.2018

Balourdos D., “Immigrant Multidimensional Poverty in Europe and the Reaction of Civil Society”, Paper presented in the XIX ISA Word Congress of Sociology, International Sociological Association, Toronto, 15-21.7.2018

Amitsis G., “Housing inclusion and welfare reforms in times of economic recession – Lessons from Greece”, Paper presented in the 12th European Research Conference on Homelessness, FEANTSA / University of Barcelona, 22.9.2017

Koutroukis T., “Do European Works Councils contribute to the Europeanization of industrial relations? Evidence from the case of EWCs in Greece”,  Paper presented in the 2nd International Conference on Scientific Cooperation for the Future of Economics and Administrative Sciences, ASECU, Thessaloniki, 6-8.9.2017

Amitsis G., “New social policy paths through external trajectories: The impact of the Economic Adjustment Programmes on the Greek Welfare State reform”, Paper presented in the 13th European Sociological Association Conference, European Sociological Association, Athens, 29-31.8.2017

Amitsis G., “The social clauses of the Economic Adjustment Programmes for Greece: A controversial paradigm for experimental policy-making in the welfare domain”, Paper presented in the 3rd International Conference on Public Policy, International Public Policy Association, Singapore, 28-30.6.2017

Pierrakos G., Platis C. and Iracleous P. D., “Design and implementation of monitoring and evaluation of health care system: The paradigm of primary health care services users in Greece”, Paper presented in the Conference Mathematical Methods and Computational Techniques in Science and Engineering, Cambridge, 24–26.2.2017

Amitsis G., “The City of Athens Local Strategy on Social Innovation and Entrepreneurship”, Paper presented in the 2016 GSEF Conference,  Global Social Economy Forum, Montreal, 7-9.9.2016

Tsobanoglou G. and Giannopoulou I., “The Needs of Unaccompanied Children Minors in Greece” Paper presented in the 3rd International Sociological Association Forum of Sociology, Vienna, 10-14.7.2016

Geormas K. and Glaveli N., “Mission accomplished? An empirical research on the links between Social Cooperative Enterprises’ strategic orientation and performance”, Paper presented in the International Research Conference New Strategies for Co-Operatives: Understanding and Managing Co-Operative Creation, Transition and Transformation, International Co-Operative Alliance, Almeria, 24-27.5.2016

Pierrakos G., “The Impact of the Economic Crisis on Social and Health Indicators”, Paper presented in the 2nd Conference “Changing Greece and the World: Ideas and Politics”, University of Peloponnese School of Social and Political Sciences, Korinthos, 11-13.12.2015

Amitsis G., “The development of national MIS under economic adjustment programmes – Ambiguous lessons from Greece and Cyprus”, Paper presented in the International Research Seminar “Minimum Income Protection in Europe”, University of Antwerp, Antwerp, 25-27.11.2015

Amitsis G., “Challenges to combat extreme poverty in Europe – The paradigm of the Greek National Social Inclusion Strategy”, Paper presented in the International Conference “Absolute Poverty in Europe”, Salzburg University, Salzburg, 27-28.8.2015

Tsobanoglou G., “Governing the Commons: Innovations in social entrepreneurship to combat the social crisis divisions”, Paper presented in the International Conference ‘Globalization and new socio-political trends’, International Sociological Association, Rome, 19-20.6.2015

Pierrakos G., “Morbidity mortality and financial stress”, Paper presented in the International Conference “Disasters, Conflicts and Social Crises: Causes, Impacts and Responses”, University of Crete, Rethymno, 18-19.9.2014

Amitsis G., “The Active Inclusion discourse in times of economic recession”, Paper presented in the 2014International Conference “Human Development in times of crisis”, Human Development and Capabilities Association, Athens, 2-5.9.2014

Amitsis G., “Social Entrepreneurship as a catalyst for innovative policies in Europe”, Paper presented in the Greek Presidency Conference «Social Entrepreneurship: A tool for addressing local development, youth unemployment and social needs», Ministry of Labour, Social Insurance and Welfare, Ηeraklion, 10-11.6.2014

Amitsis G., “Regulating national welfare policies within the EU Social Inclusion Strategy: The balance between hard and soft law paradigms”, Paper presented in the 21stInternational Conference of Europeanists, Council for European Studies, Washington DC, 14-16.3.2014

Amitsis G., “Regulatory regimes of Social Enterprises in Europe”, Paper presented in the EU Conference “Empowering social entrepreneurs for innovation, inclusive growth and jobs”, European Commission, Strasbourg, 16-17.1.2014

Pierrakos G., Kyriakidou N., Yfantopoulos J., Goula A., Latsou D. and Sarris M., “Primary Health Care Services Evaluation in Greece”, Paper presented in the 6th Annual EuroMed Conference, Estoril, 23-24.9.2013

Amitsis G., “Creating Employment Opportunities for Young People in line with Stability and Growth Objectives – Key Challenges for Policy Makers”, Policy Report presented in the Cypriot Presidency Conference “Youth Employment”, Ministry of Labour and Social Insurance, Nicosia, 22-23.10.2012

Amitsis G., “Developing activation discourses in an era of fiscal constraints – Policy challenges for the rudimentary Greek Welfare State”, Paper presented in the 10th Annual ESPAnet Conference, European Social Policy Network, Edinburgh, 6-8.9.2012

Tsobanoglou G., “Assembling the social as governing capacity building“, Paper presented in the 2nd International Sociological Association Forum of Sociology ‘Social Justice and Democratization”, University of Buenos Aires, 1-4.8.2012

Amitsis G., “Flexibility and the rule of law in active labour market policies – Policy dilemmas for the rudimentary Greek social model”, Paper presented in the Conference “External forms of flexibility in the labour market: competition or complementarity”, Flex Work Research Centre, Leuven, 27-28.10.2011

Amitsis G., “Social versus Fiscal – The future of ”Help at Home” services in the Greek social care regime”, Paper presented in the 9th Annual ESPAnet Conference “Sustainability and Transformation of European Social Policy”, European Social Policy Network, Valencia, 8-9.9.2011

Amitsis G., “The Migrants’ Integration Discourse in the EU Social Inclusion Strategy”, Paper presented in the Pan-European Conference “Integration of Immigrants – Good practices in the sectors of Health, Welfare and Social Security“, NGO PROLEPSIS, Athens, 27-28.6.2011

Amitsis G., “Mixed social security benefits for persons outside the labour market – Addressing the Greek solidarity paradigm”,Paper presented in the World Congress “Emerging trends in times of instability: New challenges and opportunities for Social Security”, International Social Security Association, Luxembourg, 28-30.9.2010

Amitsis G., “The impact of O.M.C. on the EU Social Activation Discourse”, Plenary speaker in the “8th European Round Table on Poverty and Social Exclusion”, Swedish Ministry of Health and Social Affairs, Stockholm, 14-16.10.2009

Amitsis G., “The impact of E.U. Social Inclusion Strategies on Mediterranean Welfare Regimes: Challenges for Greece and Cyprus”, Paper presented in the 7th Annual ESPAnet Conference “The future of the Welfare State”, European Social Policy Network, Urbino, 17-19.9.2009

Amitsis G., “Activation as a challenge for fragmented Welfare States: The balance between law and policies in the European welfare regime”, Paperpresented in the International Conference “Citizen Participation in Social Welfare, Social Policy and Community Involvement”, International Sociological Association, Piraeus, 22-24.5.2009

Amitsis G., “The development of Social Capital principles within the E.U. Social Inclusion Strategy”, Paper presented in the TSCF 2008 Conference, The Social Capital Foundation, Malta, 19-22.9.2008

Amitsis G., “Re – Integrating excluded persons into the labour market: The role of social security in Cyprus”, Paper presented in the World Congress “Social Security and the labour market: A mismatch?”, International Social Security Association,  Warsaw, 5-7.3.2007

Amitsis G., “Long term care from a global perspective”, Paper presented in the International Conference “European Health reform against the background of an ageing society”, European Association of Paritarian Institutions, Lisbon, 16.3.2006

Amitsis G., “The rights approach in the development of second pillar regimes”, Paper presented in the International Conference “Law, Policy and Cultural Background in the occupational pensions context”, European Network for Research on Supplementary Pensions, Athens, 15-16.9.2005

Amitsis G., “The institutional framework of EU social inclusion policies: between regulation and coordination”, Paper presented in the International Conference “Social Work challenges for social cohesion”, International Federation of Social Workers, Nicosia, 23-25.5.2005

Fefes M., “Concepts of the Third-sector. The European Debate: Civil Society, Voluntary Organizations, Social and Solidarity-Based Economy”, Paper presented in the first International Conference, International Society for Third-sector Research / European Research Network, Paris, 27-29.4.2005

Amitsis G., “The boundaries between Directive 2003/41 and the OMC process on occupational welfare”, Paper presented in the International Seminar “Pensions at risk”, European Network for Research on Supplementary Pensions, Leuven, 17.9.2004

Amitsis G., “The social welfare system in FYROM: Reform principles and processes”, Paper presented in the International Conference “Social welfare policies in FUROM”, Ministry of Labour and Social Policy, Skopje 24-25.3.2004

Amitsis G., “Dependency from social welfare benefits in Cyprus: Policy and institutional options”, Paper presented in the International Conference “Public aid schemes in Cyprus”, Ministry of Labour and Social Insurance, Nicosia, 9.7.2003

Amitsis G., “The Modernization of the European Social Model”, Synthesis Report presented in the Hellenic Presidency International Conference, Ministry of Labour and Social Security, Ioannina 21-22.5.2003

Amitsis G., “The impact of EU assistance policies in the FYROM welfare sector”, Paper presented in the 5th Summit Economic Forum – Central European Initiative, European Bank for Reconstruction and Development, Skopje 13-15.11.2002

Amitsis G., “Evaluating active employment policies – Evidence from the Greek vocational training programmes”, Paper presented in the 7th Conference of the European Evaluation Society, European Evaluation Society, Seville, Spain, 10-12.10.2002

Tinios P., “Disentangling the Roles of the State: Pension Provision in Public Enterprises”, OECD Conference on “Privatisation, Employment and Employees”, Istanbul, 10-11.10.2002

Tsobanoglou G., “Social Inclusion for People with Developmental Disabilities – The Case of Greece”, Paper presented in the XV World Congress of Sociology, International Sociological Association, Brisbane, 7-13.7.2002

Amitsis G., “Developing universal anti-poverty regimes: The role of United Nations in the establishment of International Poverty Law”, Paper presented in the CROP Seminar “Law and Poverty IV: Moving towards International Poverty Law?”, International Institute for the Sociology of Law, Onati, 3-4.5.2001

Amitsis G., “Human Rights and Social Exclusion: The New European Agenda”, Paper presented in the EISS Seminar “Confidence and Changes – Managing Social protection Systems in the new Millennium”, European Institute of Social Security, Goteborg, 6-10.9.2000

Amitsis G., “The effect of legal mechanisms on selective welfare strategies for needy persons – The Greek Experience”, Paper presented in the CROP Seminar “Law and Poverty III: Law as a tool for combating poverty”, International Institute for the Sociology of Law, Onati, 19-21.5.1999

Amitsis G., “Legal problems of regulation and implementation of a guaranteed minimum income”, National Report presented in the XIIth World Congress, International Society for Labour Law and Social Security,  Athens, 17-21.9.1991