Καθηγητές

Θεόδωρος Κουτρούκης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Ο Δρ. Θεόδωρος Κουτρούκης είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Απασχόλησης και Εργασιακών Σχέσεων του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, και υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής Εργασιακών Σχέσεων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Διδάσκει από το 1997 σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου στα πεδία της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας. Παράλληλα δραστηριοποιείται ως εμπειρογνώμονας σε θέματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων, ενώ είναι Διαιτητής στον Ελληνικό Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα αγοράς εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης, εργασιακών σχέσεων, εκπαίδευσης ενηλίκων, οικονομικής των ανθρώπινων πόρων και διαπραγματεύσεων. Είναι μέλος Συντακτικών Επιτροπών Ελληνικών και διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών, και έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 μονογραφίες, βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΚΗ

Στέλλα Κυβέλου-Xιωτίνη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

H Δρ. Στέλλα Κυβέλου-Xιωτίνη είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Στεγασης του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, και υπηρετεί ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χωρικού Σχεδιασμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διδάσκει σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού στα πεδία της Ευρωπαϊκής χωρικής ανάπτυξης και συνοχής. Παράλληλα δραστηριοποιείται ως εμπειρογνώμονας Διεθνών Οργανισμών, εθνικών κυβερνήσεων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα τοπικής ανάπτυξης και στέγασης.

Το 2011 τιμήθηκε από την Γαλλική κυβέρνηση ως «Chevalier à l’ordre de Palmes Académiques» για τη συνεισφορά της στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης, ενώ την περίοδο 2008-2015 διετέλεσε διευθύντρια του Εθνικού Σημείου Επαφής ESPON 2013.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα ανάπτυξης «χωρίς αποκλεισμούς» (inclusive growth), χωρικής διάστασης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, χωροταξικού σχεδιασμού, γεωφιλοσοφίας και γεωπολιτικής. Είναι μέλος Συντακτικών Επιτροπών Ελληνικών και διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών, και έχει δημοσιεύσει πάνω από 40 μονογραφίες, βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

Μαρία Μητροσύλη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Δρ. Μαρία Μητροσύλη είναι ιδρυτικό μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης (μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Υγείας και Ψυχικής Υγείας). Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δικαίου Υγείας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Διδάσκει σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού στα πεδία της ρύθμισης των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής προστασίας, της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων και της βιοηθικής. Παράλληλα δραστηριοποιείται ως Εμπειρογνώμονας εθνικών κυβερνήσεων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.

Υπηρέτησε ως η πρώτη Βοηθός του Συνήγορου του Πολίτη για την υγεία και την κοινωνική προστασία (1998-2003), ενώ την περίοδο αυτή είναι Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής για την προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών (Υπουργείο Υγείας, 2017-2022).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη ρύθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής προστασίας, την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και τις εφαρμογές της βιοηθικής. Είναι μέλος Συντακτικών Επιτροπών Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών, και έχει δημοσιεύσει πάνω από 40 μονογραφίες, βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ

Χρήστος Μορφακίδης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Δρ. Χρήστος Μορφακίδης είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Ασφάλισης του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, και υπηρετεί ως  Επίκουρος Καθηγητής του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Διδάσκει από το 2006 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης, του συνταγματικού και του διοικητικού δικαίου, ενώ δραστηριοποιείται ως νομικός σύμβουλος και εμπειρογνώμονας σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής ένταξης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη του κοινωνικοασφαλιστικού θεσμού μέσω ανάλυσης της νομοθεσίας, της νομολογίας και της διοικητικής πρακτικής των ασφαλιστικών οργανισμών. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της Επιθεώρησης «Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης» (Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη) και έχει δημοσιεύσει πάνω από 20 μονογραφίες, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΡΦΑΚΙΔΗ

Διονύσης Μπαλούρδος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Δρ. Διονύσης Μπαλούρδος είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Ασφάλισης του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, και υπηρετεί ως  Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το μοναδικό δημόσιο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα που θεραπεύει τις κοινωνικές επιστήμες.

Διδάσκει από το 1990 σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού στα πεδία της δημογραφίας, των συντάξεων, των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας και των οικονομικών της κοινωνικής προστασίας. Παράλληλα δραστηριοποιείται ως Εμπειρογνώμονας εθνικών κυβερνήσεων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής πρόνοιας, απασχόλησης, κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στέγασης  και μετανάστευσης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση των οικογενειακών και δημογραφικών πολιτικών, των συνταξιοδοτικών πολιτικών, των πολιτικών κοινωνικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης. Είναι μέλος Συντακτικών Επιτροπών Ελληνικών και διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών, ενώ από το 2016 είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Σειράς «Η Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους» (Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα). Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 μονογραφίες, βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΠΑΛΟΥΡΔΟΥ

Σπυρίδων Μπινιώρης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Δρ. Σπυρίδων Μπινιώρης είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Υγείας & Ψυχικής Υγείας του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, και υπηρετεί ως  Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Διδάσκει από το 1986 σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ στα πεδία της διοίκησης ολικής ποιότητας, της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας και των οικονομικών της υγείας. Παράλληλα δραστηριοποιείται ως εμπειρογνώμονας σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και διοίκησης ανθρώπινων πόρων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση της διοίκησης και της χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 60 μονογραφίες και άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΠΙΝΙΩΡΗ

Κωνσταντίνα Μπότσιου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Η Δρ. Κωνσταντίνα Μπότσιου είναι Συντονίστρια της Ερευνητικής Μονάδας Μελέτης της Ιστορίας και Ιδεολογίας του Κοινωνικού Κράτους του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, και υπηρετεί ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και ως Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικής και Διεθνούς Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Διδάσκει σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού στα πεδία της νεώτερης και σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας, της ιστορίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης, της βαλκανικής ιστορίας και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Παράλληλα δραστηριοποιείται ως Εμπειρογνώμονας Διεθνών Οργανισμών,  εθνικών κυβερνήσεων και επιστημονικών ενώσεων σε θέματα ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας.

Έχει διατελέσει μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία (2008-2010), του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ευρωπαϊκών Σπουδών Wilfried Martens (2011-2014), του Μανιατακείου Ιδρύματος (2019-) και του ΔΣ του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων/The Council. Από το 2001 έως το 2018 υπήρξε στέλεχος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής: Διευθύντρια Εκδόσεων και Ερευνητικών Προγραμμάτων (2001-2009), Γενική Δευθύντρια (2009-2011, 2016-2018) και Αντιπρόεδρος (2011-2014). Το 2017 τοποθετήθηκε Διευθύντρια του νεοσύστατου Ιστορικού Αρχείου της Νέας Δημοκρατίας.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση της νεώτερης και σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας, της ιστορίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης, της βαλκανικής ιστορίας και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Είναι μέλος Συντακτικών Επιτροπών Ελληνικών και διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών, και έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 μονογραφίες, βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΜΠΟΤΣΙΟΥ

Αναστάσιος Σεπετής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Ο Αναστάσιος Σεπετής, PhD., MSc και BA, είναι Επίκουρός Καθηγητής στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ειδίκευση τις Πολιτικές και τα Χρηματοοικονομικά της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Προστασίας. Επίσης, είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας του Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει αναλάβει έρευνα και διδασκαλία από το 2003 σε διάφορα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα, σε τομείς που σχετίζονται με την Αειφόρο Ανάπτυξη και τις Στρατηγικές Εταιρικής Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Πολιτικής σε διεθνείς, ευρωπαϊκές και συγκριτικές πολιτικές μάνατζμεντ, χρηματοοικονομικών, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής οικονομίας και κυκλικής οικονομίας. Επίσης, έχει απασχοληθεί ως Πρόεδρος και Διοικητής Νοσοκομείων και Κοινωνικών Οργανισμών, ως Γενικός Διευθυντής επιχειρήσεων και σύμβουλος επιχειρήσεων, ενώ είναι εμπειρογνώμονας σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα για τηn Αειφόρο και Περιβαλλοντική Διαχείριση, στην Αειφόρο Αγορά Κεφαλαίου, στην Αειφόρο και Κοινωνική Επένδυση, στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την Αειφόρο Απασχόληση, την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, την Αειφόρο και Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Δημόσια Υγεία, στο Μάνατζμεντ και τα Χρηματοοικονομικά της Υγειονομικής Περίθαλψης. Είναι πιστοποιημένος επιθεωρητής από την IEMA για την Περιβαλλοντική Διαχείριση και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ISO 14001, ISO 9001), καθώς και πιστοποιημένος επιθεωρητής από τα Ηνωμένα Έθνη για την Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Κινδύνου (UNEP FI- ESRA).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Αειφόρο Διαχείριση και τη χρηματοδότηση των πολιτικών περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης για την αγορά κεφαλαίου, για τις επιχειρήσεις, για την υγεία, την αειφόρο εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία, την καταπολέμηση της φτώχειας και την απασχόληση. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, βιβλία και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει εκδώσει τα βιβλία με τίτλο: «Περιβαλλοντική και Αειφόρος Διαχείριση στη Δημόσια Υγεία» και «Χρηματοοικονομικά της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η συμβολή των πολιτικών και των χρηματοοικονομικών μεθόδων στην αειφόρο ανάπτυξη και στο νέο κοινωνικό κράτος» Εκδόσεις Παπαζήση, που διδάσκεται σε ελληνικά πανεπιστήμια και αποτελεί εγχειρίδιο περιβαλλοντικής και αειφόρου διαχείρισης στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Μιλτιάδης Σταμπουλής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Δρ. Μιλτιάδης Σταμπουλής είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Απασχόλησης και Εργασιακών Σχέσεων του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, και υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής Οικονομίας της Εργασίας και Πολιτικών Απασχόλησης στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Διδάσκει από το 1990 σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού στα πεδία της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας. Παράλληλα δραστηριοποιείται ως εμπειρογνώμονας εθνικών κυβερνήσεων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης, κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στέγασης και μετανάστευσης, ενώ είναι Διαιτητής στον Ελληνικό Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση των πολιτικών επαγγελματικής κατάρτισης, κοινωνικής επιχειρηματικότητας, απασχόλησης και περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι μέλος Συντακτικών Επιτροπών Ελληνικών και διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών, ενώ από το 2019 είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Σειράς «Η Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους» (Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα). Έχει δημοσιεύσει πάνω από 40 μονογραφίες, βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ

Άγγελος Στεργίου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Δρ. Άγγελος Στεργίου είναι Συντονιστής της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Ασφάλισης του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, και υπηρετεί ως  Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διδάσκει από το 1990 σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού στα πεδία του Διεθνούς, Συγκριτικού και εθνικού δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής πρόνοιας και υγείας, ενώ δραστηριοποιείται ως Εμπειρογνώμονας εθνικών κυβερνήσεων και Διεθνών Οργανισμών και Δικτύων σε θέματα κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης, κοινωνικής ένταξης, υγείας και μετανάστευσης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην θεσμική ανάλυση των πολιτικών κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης, κοινωνικής πρόνοιας και υγείας. Είναι μέλος Συντακτικών Επιτροπών Ελληνικών και διεθνών Επιστημονικών Σειρών και Περιοδικών, ενώ από το 2019 είναι Διευθυντής της Επιθεώρησης «Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης» (Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη). Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 μονογραφίες, βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Πλάτων Τήνιος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Δρ. Πλάτων Τήνιος είναι Συντονιστής της Ερευνητικής Μονάδας Επαγγελματικής Ασφάλισης και μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Ασφάλισης του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, και υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ασφάλισης στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Διδάσκει από το 2000 σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού στα πεδία της κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης, κοινωνικής πρόνοιας και υγείας, ενώ δραστηριοποιείται ως Εμπειρογνώμονας εθνικών κυβερνήσεων και Διεθνών Οργανισμών και Δικτύων σε θέματα κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης, και πολιτικής οικονομίας των μεταρρυθμίσεων.

Διετέλεσε Σύμβουλος του Γραφείου του Πρωθυπουργού (1996-2004) για τις οικονομικές πτυχές της κοινωνικής πολιτικής και μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1999-2004), ενώ ήταν ο βασικός συντάκτης της Έκθεσης Σπράου για τις Συντάξεις (1997).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση των πολιτικών κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης, κοινωνικής πρόνοιας, υγείας και ισότητας των φύλων. Είναι μέλος Συντακτικών Επιτροπών Ελληνικών και διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών, ενώ από το 2016 είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Σειράς «Η Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους» (Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα). Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 μονογραφίες, βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΗΝΙΟΥ

Μαρία Τσιριντάνη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Δρ. Μαρία Τσιριντάνη είναι ιδρυτικό μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης (μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Υγείας και Ψυχικής Υγείας). Είναι Καθηγήτρια Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής) και ακαδημαϊκή υπεύθυνη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LLP/ERASMUS+ της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Διδάσκει από το 2007 σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας στα πεδία της Πληροφορικής Υγείας, Διαχείρισης Πληροφοριών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. Παράλληλα δραστηριοποιείται ως Εμπειρογνώμονας φορέων του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε θέματα Πληροφορικής Υγείας, Τηλεϊατρικής και διαχείρισης Ηλεκτρονικού Φακέλου ασθενών.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. Είναι μέλος Συντακτικών Επιτροπών Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών, και έχει δημοσιεύσει πάνω από 30 μονογραφίες, βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ

Γιώργος Τσομπάνογλου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Δρ. Γιώργος Τσομπάνογλου είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, και υπηρετεί ως Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εργασίας -Απασχόλησης και Καινοτομιών στην Εργασία στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και ως Διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας της Εργασίας και των Επαγγελμάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Διδάσκει από το 1998 σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού στα πεδία της απασχόλησης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της κοινωνικής οικονομίας, ενώ δραστηριοποιείται ως Εμπειρογνώμονας εθνικών κυβερνήσεων και Διεθνών Οργανισμών και Δικτύων σε θέματα εργασίας, κοινωνικής ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας #26 για την Κοινωνικο-Τεχνική-Κοινωνιολογική Πρακτική (Διεθνής Κοινωνιολογική Ένωση – International Sociological Association) και εταίρος του OECDLEED Forum on partnerships and local governance.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση των πολιτικών απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης, δια βίου μάθησης και κοινωνικής οικονομίας. Είναι μέλος Συντακτικών Επιτροπών Ελληνικών και διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών, και έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 μονογραφίες, βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ

Γιάννης Υφαντόπουλος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Δρ. Γιάννης Υφαντόπουλος είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Ασφάλισης και της Ερευνητικής Μονάδας Υγείας & Ψυχικής Υγείας του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, και Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διδάσκει από το 1998 σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού στα πεδία της υγείας και της κοινωνικής προστασίας, ενώ δραστηριοποιείται ως Εμπειρογνώμονας εθνικών κυβερνήσεων και Διεθνών Οργανισμών και Δικτύων σε θέματα οικονομικών της υγείας, κοινωνικής ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Γενικός Διευθυντής του Νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός, Αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και μέλος του ΔΣ του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση των πολιτικών υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής πρόνοιας, και ένταξης. Είναι μέλος Συντακτικών Επιτροπών Ελληνικών και διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών, ενώ από το 2016 είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Σειράς «Η Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους» (Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα). Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 μονογραφίες, βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑΝΝΗ ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μιχάλης Φεφές

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Δρ. Μιχάλης Φεφές είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, και υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής του Δικαίου της Κοινωνικής Οικονομίας στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Διδάσκει από το 2002 σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας στα πεδία της κοινωνικής οικονομίας και της διοίκησης επιχειρήσεων, ενώ δραστηριοποιείται ως νομικός σύμβουλος και εμπειρογνώμονας σε θέματα εργασίας, κοινωνικής ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην θεσμική ανάλυση των πολιτικών κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Είναι μέλος Συντακτικών Επιτροπών Ελληνικών και διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών, και έχει δημοσιεύσει πάνω από 30 μονογραφίες, βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΧΑΛΗ ΦΕΦΕ