Προπτυχιακές σπουδές

Τα ιδρυτικά μέλη του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Κατεύθυνσης Προχωρημένου Εξαμήνου με τίτλο «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας», που υποστηρίζεται από τον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, διάρκειας 4 ετών, παρέχει στους αποφοίτους τη δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων διοίκησης-διαχείρισης στις υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων http://www.ba.uniwa.gr.