Διευθυντής

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γαβριήλ Αμίτσης

Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας

O Δρ. Γαβριήλ Αμίτσης είναι Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας και Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Συνεργαζόμενος Καθηγητής του Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Μέλος Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Διδάσκει από το 1990 σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού στα πεδία του Διεθνούς, Συγκριτικού και εθνικού δικαίου και των πολιτικών κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης, κοινωνικής πρόνοιας, υγείας, απασχόλησης και ένταξης.  Παράλληλα, εξειδικεύεται στην εκπόνηση στρατηγικών μεταρρύθμισης στα πεδία της απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενώ δραστηριοποιείται από το 1992 ως Εμπειρογνώμονας εθνικών κυβερνήσεων και Διεθνών Οργανισμών και Δικτύων σε θέματα απασχόλησης, κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης, κοινωνικής ένταξης, στέγασης και μετανάστευσης.

Είναι Συντονιστής του Ελληνικού Παραρτήματος του Δικτύου Ακαδημαϊκών κατά της Φτώχειας (Academics Stand Against Poverty, ASAP), Εταίρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έρευνας για τις Επαγγελματικές Συντάξεις (European Network for Research on Supplementary Pensions) και Αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας «Τα Συστήματα Στέγασης σε μετάβαση» του HOUSING EUROPEThe European Federation of Public Cooperative and Social Housing. Την περίοδο 2015-2016 ήταν ένας από τους κύριους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διερεύνηση των αξόνων δημιουργίας ενός Συστήματος Ευρωπαϊκής Ασφάλισης των Ανέργων, εξετάζοντας εκτός των άλλων την επίδραση των επαγγελματικών παροχών στα συστήματα κοινωνικής προστασίας.

Είναι μέλος Συντακτικών Επιτροπών Ελληνικών και διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών («Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης», «Δικαιώματα του Ανθρώπου», “International Journal on Multidisciplinary Approaches to Innovation“, “International Journal of Human Rights in Healthcare”, “Journal of Public Policy and Administration”), ενώ από το 2016 είναι Επιστημονικός Διευθυντής της Σειράς «Η Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους» (Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα). Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 μονογραφίες, βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΜΙΤΣΗ