Αναπληρωτής Διευθυντής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γιώργος Πιερράκος

Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

O Δρ. Γιώργος Πιερράκος είναι Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Αναπληρωτής Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης (Συντονιστής της Ερευνητικής Μονάδας Υγείας και Ψυχικής Υγείας) στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Διδάσκει από το 2006 σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού στα πεδία της οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής προστασίας. Παράλληλα δραστηριοποιείται ως Εμπειρογνώμονας εθνικών κυβερνήσεων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην οργάνωση και διαχείριση των συστημάτων υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης. Είναι μέλος Συντακτικών Επιτροπών Ελληνικών και διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών, ενώ από το 2019 είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Σειράς «Η Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους» (Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα). Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 μονογραφίες, βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ