Ερευνητές

Δημήτρης Απίστουλας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Ο Δημήτρης Απίστουλας είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Πρόνοιας & Κοινωνικής Ένταξης και της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Στέγασης του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Δημόσιας Διοίκησης και υποψήφιος Διδάκτωρ στο πεδίο των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας.

Υπηρετεί ως Υπεύθυνος Σπουδών και Έρευνας των κύκλων Υγείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Κοινωνικής Ασφάλισης και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ενώ δραστηριοποιείται ως εμπειρογνώμονας σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επιχειρησιακή ανάλυση των πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής στέγασης. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΠΙΣΤΟΥΛΑ

Γιώργος Βλασσόπουλος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Γιώργος Βλασσόπουλος είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Απασχόλησης και Εργασιακών Σχέσεων του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στο Εργατικό Δίκαιο.

Διδάσκει σε Ελληνικά Πανεπιστήμια και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης, εργασιακών σχέσεων,  κοινωνικής προστασίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ δραστηριοποιείται ως νομικός σύμβουλος και εμπειρογνώμονας σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας. Είναι από το 2011 Μεσολαβητής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην θεσμική ανάλυση των πολιτικών απασχόλησης, εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής προστασίας. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες και άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

Κωνσταντίνος Γεώρμας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Κωνσταντίνος Γεώρμας είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Πρόνοιας & Κοινωνικής Ένταξης και της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Οικονομίας & Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος Διδακτορικού και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Κοινωνιολογία, απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Υπηρετεί ως Γενικός Διευθυντής Παροχών στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διετέλεσε μέλος των Ομάδων Εργασίας για την εκπόνηση του ΕΣΔΕΝ 2005-2006, της Ελληνικής Στρατηγικής Έκθεσης για τις Συντάξεις (2005), του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2014 και του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων – Τομέας Απασχόλησης, ενώ ήταν ο πρώτος συντονιστής του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2012-2016).

Διδάσκει σε Ελληνικά Πανεπιστήμια και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής οικονομίας,  ενώ δραστηριοποιείται ως ερευνητής σε θέματα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης, κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνίας των πολιτών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην κοινωνικοπολιτική ανάλυση των πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής προστασίας. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, βιβλία και άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά, ενώ από το 2004 είναι Διευθυντής της Επιστημονικής Σειράς «Αναμετρήσεις με τον 21ο Αιώνα» (Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΜΑ

Γιώργος Δίελλας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ο Γιώργος Δίελλας είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Πρόνοιας & Κοινωνικής Ένταξης και της Ερευνητικής Μονάδας Μελέτης της Ιστορίας και Ιδεολογίας του Κοινωνικού Κράτους του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Διοικητική Επιστήμη και Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Διοικητικής Επιστήμης και Θεολογίας.

Υπηρετεί ως Ειδικός Επιστήμονας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ενώ διετέλεσε Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή και υπηρεσιακός Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Διδάσκει σε Ελληνικά Πανεπιστήμια και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στα πεδία της κοινωνικής διοίκησης και κοινωνικής προστασίας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην συστημική ανάλυση των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και ένταξης, του εθελοντισμού και του κοινωνικού έργου της Εκκλησίας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΙΕΛΛΑ

Κωνσταντίνος Δουκάκης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ο Κωνσταντίνος Δουκάκης είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Μελέτης της Ιστορίας και Ιδεολογίας του Κοινωνικού Κράτους του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Οικονομική Ιστορία και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Οικονομικά της Ανάπτυξης.

Διδάσκει σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου στα πεδία του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Πολιτισμού, ενώ δραστηριοποιείται ως εμπειρογνώμονας σε θέματα κοινωνικής ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ιστορική ανάλυση των πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής πρόνοιας και ένταξης, καθώς και στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΟΥΚΑΚΗ

Δημήτρης Εμμανουήλ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Ο Δημήτρης Εμμανουήλ είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Στέγασης του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος Διδακτορικού και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Αστική Κοινωνική Γεωγραφία.

Υπηρέτησε ως υπεύθυνος του Τμήματος Ερευνών και Μελετών Πολιτικής της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (1979-2003) και ως Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (2004-2017), συμμετέχοντας σε διεθνή και ερευνητικά προγράμματα για θέματα πολεοδομίας, κατοικίας και αστικής ανάπτυξης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην κοινωνική και οικονομική ανάλυση των τομέων της κατοικίας (με έμφαση στην κοινωνική κατοικία) και της αστικής ανάπτυξης. Έχει δημοσιεύσει βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παναγιώτης Ζάννης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

O Παναγιώτης Ζάννης είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Πρόνοιας & Κοινωνικής Ένταξης και της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Οικονομίας & Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Κοινωνική Πολιτική.

Διδάσκει σε Ελληνικά Πανεπιστήμια και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στα πεδία των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και ένταξης, απασχόλησης, κοινωνικής οικονομίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ δραστηριοποιείται ως εμπειρογνώμονας σε θέματα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης, κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μετανάστευσης και κοινωνίας των πολιτών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και ένταξης, κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, εθελοντισμού και ανάπτυξης του τρίτου τομέα. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΝΝΗ

Απόστολος Ιωακειμίδης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Απόστολος Ιωακειμίδης είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ευρωπαϊκών Πολιτικών και πτυχίου Νομικής.

Εργάσθηκε την περίοδο 1981-2016 ως μόνιμο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  ασχολούμενος με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, τις πολιτικές της μεταβίβασης επιχειρήσεων, τα διακρατικά εμπόδια νομικής και διοικητικής φύσεως στην παροχή υπηρεσιών, την συμμετοχή εργαζόμενων στα κέρδη και στη διοίκηση των επιχειρήσεων, και τα προβλήματα κρατικών ενισχύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Διετέλεσε επιτελικό μέλος της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της «Πρωτοβουλίας για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας» (201-2016).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση των πολιτικών κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, εθελοντισμού και ανάπτυξης του τρίτου τομέα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

Ειρήνη Κουνενάκη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Η Ειρήνη Κουνενάκη είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Πρόνοιας & Κοινωνικής Ένταξης του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Κοινωνιολογία.

Υπηρετεί ως υψηλόβαθμο στέλεχος της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, ενώ διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (2014-2019) και Ειδική Σύμβουλος του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (2018-2019). Έχει συμμετάσχει ως μέλος σε διάφορες Ομάδες Εργασίας για την εκπόνηση Εκθέσεων, Σχεδίων Δράσης και των Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων για την Απασχόληση και την Κοινωνική Προστασία & Κοινωνική Ενσωμάτωση.

Διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, ενώ δραστηριοποιείται ως εμπειρογνώμονας σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και ένταξης, απασχόλησης και κοινωνικής οικονομίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ

Απόστολος Κρυωνίδης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ο Απόστολος Κρυωνίδης είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Μελέτης της Ιστορίας και Ιδεολογίας του Κοινωνικού Κράτους του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Οικονομικά και Απόφοιτος του Τμήματος Γενικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Υπηρετεί ως συνεργάτης της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, με κύρια αρμοδιότητα την επιστημονική υποστήριξη του κοινοβουλευτικού έργου της Προέδρου και της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής στα πεδία της δημοσιονομικής, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Συμμετείχε στην κατάρτιση των περισσότερων νομοθετικών πρωτοβουλιών της κοινοβουλευτικής ομάδας την περίοδο 2015-2019 σε θέματα οικονομικής ανάκαμψης και κοινωνικής δικαιοσύνης, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, στέγασης, δημογραφικής πολιτικής και στήριξης της οικογένειας. Έχει θητεύσει την περίοδο 2009-2015 ως συνεργάτης σε πολιτικά γραφεία στα Υπουργεία Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα πεδία της Ευρωπαϊκής και εθνικής κοινωνικής πολιτικής και των κοινωνικών επιπτώσεων των οικονομικών κρίσεων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΡΥΩΝΙΔΗ

Δήμητρα Λατσού

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Δήμητρα Λατσού είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Υγείας και Ψυχικής Υγείας του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Οικονομική Ανάλυση των Πολιτικών Κοινωνικής Προστασίας και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία.

Δραστηριοποιείται ως εμπειρογνώμονας σε θέματα οικονομικών της υγείας, κοινωνικής ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση των πολιτικών υγείας και ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και ένταξης. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΛΑΤΣΟΥ

Φωτεινή Μαρίνη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Φωτεινή Μαρίνη είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Πρόνοιας & Κοινωνικής Ένταξης και της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Οικονομίας & Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στο Κοινωνικό Δίκαιο (D.E.A. de Droit Social) του Πανεπιστημίου Robert Schuman (Strasbourg III) και υποψήφια Διδάκτωρ Δικαίου Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.

Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στα πεδία του Διεθνούς, Συγκριτικού και εθνικού δικαίου και των πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής πρόνοιας και ένταξης, απασχόλησης, κοινωνικής οικονομίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ δραστηριοποιείται ως νομικός σύμβουλος και εμπειρογνώμονας σε θέματα απασχόλησης, κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης, μετανάστευσης, κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Την περίοδο 2014-2017 διετέλεσε υπεύθυνη παρακολούθησης (Monitoring Agent) των Ελληνικών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA and Norway Grants F.M.O.) στα πεδία ενδυνάμωσης των Μ.Κ.Ο., μετανάστευσης – ασύλου, κοινωνικής έρευνας και καταπολέμησης της φτώχειας και του αποκλεισμού, ενώ την περίοδο 2018-2019 ήταν εθνική εμπειρογνώμονας για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Έργου BUYING FOR SOCIAL IMPACT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG GROW).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην θεσμική και συγκριτική ανάλυση των πολιτικών κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης, κοινωνικής πρόνοιας και ένταξης, κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΑΡΙΝΗ

Κωνσταντίνος Μαρίνος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ο Κωνσταντίνος Μαρίνος είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Μελέτης της Ιστορίας και Ιδεολογίας του Κοινωνικού Κράτους του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Πολιτική Διακυβέρνηση και Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων στη Διοίκηση Υπηρεσιών, στη Δημόσια Πολιτική, στο Δημόσιο Δίκαιο και στην Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία.

Είναι αριστούχος Απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Υπηρετεί στη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με κύριο αντικείμενο τις ετήσιες επιχορηγήσεις σε ΝΠΙΔ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, τη γνωμοδότηση επί νομικών ζητημάτων, την προετοιμασία σχεδίων υπουργικών αποφάσεων και διατάξεων νόμων, ενώ συμμετείχε ενεργά και στο συντονισμό έκδοσης του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Παροχών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα πεδία της διοικητικής επιστήμης, της κοινωνικής διοίκησης και της ιδεολογίας της κοινωνικής πολιτικής. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε Ελληνικά και Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ

Δημήτρης Μπουρίκος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Ο Δημήτρης Μπουρίκος είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Πρόνοιας & Κοινωνικής Ένταξης και της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Στέγασης του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Πολιτικής Επιστήμης και υποψήφιος Διδάκτωρ στο πεδίο των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας .

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Περιφερειακής Διοίκησης και Πολιτικής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και υπηρετεί ως στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενώ δραστηριοποιείται ως εμπειρογνώμονας σε θέματα κοινωνικής προστασίας, οικογενειακής και δημογραφικής πολιτικής και κοινωνικής στέγασης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα πεδία της κοινωνικής διοίκησης και της κοινωνικής στέγασης. Έχει δημοσιεύσει βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΥΡΙΚΟΥ

Ανδρέας Ντούνης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Ο Ανδρέας Ντούνης είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Πρόνοιας & Κοινωνικής Ένταξης του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Κοινωνικής Πολιτικής και υποψήφιος Διδάκτωρ στο πεδίο της διαχείρισης των πολιτικών υγείας.

Είναι ιδρυτής της επιστημονικής ιστοσελίδας socialpolicy.gr, που προωθεί την ανάδειξη θεματικών κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής θεωρίας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επιχειρησιακή ανάλυση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας, υγείας και απασχόλησης. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΔΡΕΑ ΝΤΟΥΝΗ

Απόστολος Ξυράφης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Απόστολος Ξυράφης είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Απασχόλησης και Εργασιακών Σχέσεων του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις διοικητικές επιστήμες και Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων στη Διοίκηση Υπηρεσιών και στις Δημόσιες Πολιτικές.

Υπηρετεί ως υψηλόβαθμο στέλεχος της Ελληνικής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και ως Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για την Ευρώπη της Διεθνούς Ένωσης των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών (AICESIS), ενώ είναι μέλος του Ελληνο-κινεζικού Οικονομικού Συμβουλίου και του Open SDGs Berlin Club. Δραστηριοποιείται ως εμπειρογνώμονας σε θέματα απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, επιχειρηματικότητας, μετανάστευσης και καταπολέμησης των διακρίσεων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα πεδία της διοικητικής επιστήμης, της απασχόλησης και της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, βιβλία και άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΞΥΡΑΦΗ

Χαράλαμπος Πλατής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

O Χαράλαμπος Πλατής είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Υγείας και Ψυχικής Υγείας του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στα Οικονομικά της Υγείας και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Πληροφορική της Υγείας.

Υπηρετεί ως Υπεύθυνος των Κατευθύνσεων «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» και Διοίκηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ενώ διετέλεσε Διοικητής Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Διδάσκει σε ελληνικά Πανεπιστήμια στα πεδία της διαχείρισης και χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, ενώ δραστηριοποιείται ως εμπειρογνώμονας σε θέματα οικονομικών της υγείας, κοινωνικής ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην διοίκηση, οργάνωση και χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΛΑΤΗ

Ελένη Ρεβέκκα Στάιου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Η Ελένη Ρεβέκκα Στάιου είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Μελέτης της Ιστορίας και Ιδεολογίας του Κοινωνικού Κράτους του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Επικοινωνία των Αυτο-Οργανωμένων Πρωτοβουλιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Επικοινωνία.

Διδάσκει σε ελληνικά Πανεπιστήμια στα πεδία της Επικοινωνίας, της Δημοσιογραφίας, της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ δραστηριοποιείται και ως σύμβουλος σε θέματα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επικοινωνία μέσω διαδικτύου και κοινωνικών μέσων ατόμων, ομάδων, δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών καθώς και στο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Έχει δημοσιεύσει μία μονογραφία, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΝΗΣ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΣΤΑΙΟΥ

Δημήτρης Σταμούλης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ο Δημήτρης Σταμούλης είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Μελέτης της Ιστορίας και Ιδεολογίας του Κοινωνικού Κράτους του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων στην Πληροφορική  και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Διδάσκει σε ελληνικά Πανεπιστήμια στα πεδία της Διοίκησης Έργων και Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, ενώ δραστηριοποιείται ως εμπειρογνώμονας σε θέματα κοινωνικής ανάπτυξης, δημογραφίας και οικογένειας.

Είναι Αντιπρόεδρος της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος και μέλος της Εκτελεστικής της Επιτροπής από το 2008, καθώς και αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα πεδία της διακυβέρνησης τεχνολογικών πόρων, των πληροφοριακών συστημάτων κοινωνικής διοίκησης, της οικογενειακής και δημογραφικής πολιτικής. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, βιβλία και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

Γιώργος Συμεωνίδης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Γιώργος Συμεωνίδης είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Ασφάλισης και της Ερευνητικής Μονάδας Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Υπηρετεί ως στέλεχος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (ΕΑΑ) από το 2006, και είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη Γήρανση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Συμβούλων Αναλογιστών.

Διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στα πεδία της κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης, ενώ δραστηριοποιείται ως εμπειρογνώμονας σε θέματα κοινωνικής προστασίας και γήρανσης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην οικονομική ανάλυση των πολιτικών κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ

Άννα Τσέτουρα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η Άννα Τσέτουρα είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Ασφάλισης του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος Διδακτορικού και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης.

Διδάσκει σε ελληνικά Πανεπιστήμια και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών στα πεδία του Διεθνούς, Συγκριτικού και εθνικού δικαίου και των πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, ενώ δραστηριοποιείται ως νομικός σύμβουλος και εμπειρογνώμονας σε θέματα κοινωνικής προστασίας.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, τη βιωσιμότητα των κοινωνικοασφαλιστικών συστημάτων, τις συντάξεις και την υγεία, το συγκριτικό κοινωνικό δίκαιο και τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές στον χώρο της κοινωνικής προστασίας, την κοινωνική δικαιοσύνη. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ από το 2019 είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού «Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΔτΚΑ).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΝΑΣ ΤΣΕΤΟΥΡΑ

Θεόδωρος Φούσκας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

O Θεόδωρος Φούσκας είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Πρόνοιας & Κοινωνικής Ένταξης του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, κάτοχος Διδακτορικού και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κοινωνιολογία.

Διδάσκει σε ελληνικά Πανεπιστήμια και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στα πεδία της μετανάστευσης και του ασύλου, ενώ δραστηριοποιείται ως εμπειρογνώμονας σε θέματα απασχόλησης και ένταξης των μεταναστών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην προστασία των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των μεταναστών, τη ρύθμιση της παράτυπης μετανάστευσης και τη λειτουργία των μεταναστευτικών πολιτικών. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.