Συνέδρια – Ημερίδες

Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής ∆ημοκρατίας ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Ο.Π.Α.) ΗΜΕΡΙ∆Α με θέμα: ∆ημογραφικό ζήτημα: Εθνική στρατηγική ή Εθνική Συρρίκνωση;   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ...