Ο Δήμος Αθηναίων συναντά τις κοινωνικές επιχειρήσεις

Ο Δήμος Αθηναίων συναντά τις κοινωνικές επιχειρήσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

“Ο Δήμος Αθηναίων συναντά τις κοινωνικές επιχειρήσεις”

Τρίτη 2/7/2024 – 6μμ

 

17:30 – Προσέλευση, Εγγραφές

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (18:00-18:25)

Ιωάννης Γεώργιζας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΤΑ ΑΕ Δήμου Αθηναίων

Στέλιος Κατωμέρης – Πρόεδρος Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Αττικής «Δυναμική», Πρόεδρος Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,

Σωτήριος Κουπίδης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΠΟΚΟΙΣΠΕ)

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας – Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ).

Κλήμης  Δημαρχιάδης, Πρόεδρος Συνεταιρισμού Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

 

ΟΜΙΛΙΕΣ

18:25-18:40, Μαρία Στρατηγάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας. Τίτλος: Προοπτικές συνεργασίας του δήμου Αθήνας με τους φορείς Κ.Αλ.Ο. για την υποστήριξη του κοινωνικού του έργου.

18:40-18:55, Νίκος Χρυσόγελος, Αντιδήμαρχος Κλιματικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Τίτλος: Υπάρχει ρόλος για τη Κοινωνική Οικονομία στη μετάβαση σε μια πιο πράσινη, βιώσιμη και συμπεριληπτική Κοινωνία;

18:55-19:10, Κώστας Παπαγιαννόπουλος, Προϊστάμενος Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ), και η κα Άντζελα Γαϊτάνη, Διευθύντρια Σχεδιασμού & Υλοποίησης Προγραμμάτων, Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Δήμου Αθηναίων. Τίτλος: Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) στον Δήμο της Αθήνας – ευκαιρίες και προοπτικές.

19:10-19:25, Δήμητρα Μαρκέτου, Συντονίστρια Συγχρηματοδοτούμενων έργων επιχειρηματικότητας, ΕΑΤΑ ΑΕ. Τίτλος: Μηχανισμός Υποστήριξης Επιχειρήσεων στον Δήμο Αθηναίων

19:25-19:40, Φωτεινή Μαρίνη, Νομικός ΔΝ – Συντονίστρια Μονάδας «Κοινωνική Πρόνοια & Ένταξη» Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ). Τίτλος: «Οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Προμήθειες ως μηχανισμός ενίσχυσης του οικοσυστήματος ΚΑΛΟ για την προώθηση στόχων τοπικής κοινωνικής πολιτικής»

19:40-19:55, Γεώργιος Τσουλούφας, Δικηγόρος, LLM, MSc – Νομικός Σύμβουλος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης, Νομικός Σύμβουλος ΠΟΚΟΙΣΠΕ, Τίτλος: Σύναψη δημοσίων συμβάσεων ανατιθέμενων κατ’ αποκλειστικότητα: προϋποθέσεις, νομολογιακή αντιμετώπιση, καλές πρακτικές.

 

19:55-20:25. Συζήτηση με τους φορείς

 

Συντονισμός εκδήλωσης: Σύρος Κοσκοβόλης, Αντιπρόεδρος υπεύθυνος Στρατηγικής, Δικτύωσης και Προγραμμάτων ΠΑΣΕ ΚΑΛΟ.