Παρατηρητήριο ενεργειακής φτώχειας ετοιμάζει η ΡΑΕ – Ο Καθ. Γ. Αμίτσης θα εκπονήσει τη μελέτη σκοπιμότητας

Παρατηρητήριο ενεργειακής φτώχειας ετοιμάζει η ΡΑΕ – Ο Καθ. Γ. Αμίτσης θα εκπονήσει τη μελέτη σκοπιμότητας

Τη σύσταση Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Φτώχειας σχεδιάζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Για το σκοπό αυτό, η Αρχή αποφάσισε να αναθέσει στον Δρ. Γαβριήλ Αμίτση, δικηγόρο και Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, την εκπόνηση σχετικής μελέτης σκοπιμότητας.

Σημειώνεται ότι η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας από τα κράτη–μέλη τοποθετείται πλέον στις προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ, όπως αποτυπώνεται και στο περιεχόμενο της Οδηγίας 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

Το βιογραφικό του κ. Αμίτση

O Δρ. Γαβριήλ Αμίτσης είναι Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Συνεργαζόμενος Καθηγητής του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Μέλος Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1990 στην εκπόνηση στρατηγικών μεταρρύθμισης στα πεδία της απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Την περίοδο 2013-2015 ανέλαβε για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον επιστημονικό συντονισμό της εκπόνησης της Πράσινης Βίβλου για την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Κοινωνική Ένταξη και της Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και καταπολέμηση της έλλειψης στέγης. Είναι Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) και του Εθνικού Συμβουλίου για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας (Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης).

Παράλληλα, από το 1992 λειτουργεί ως Εμπειρογνώμονας εθνικών κυβερνήσεων και Διεθνών Οργανισμών σε θέματα απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής ένταξης, στέγασης και μετανάστευσης. Είναι Συντονιστής του Ελληνικού Παραρτήματος του Δικτύου Ακαδημαϊκών κατά της Φτώχειας (Academics Stand Against Poverty, ASAP) και Αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας «Τα Συστήματα Στέγασης σε μετάβαση» του HOUSING EUROPE – The European Federation of Public Cooperative and Social Housing. Την περίοδο 2015-2016 ήταν ένας από τους κύριους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διερεύνηση των αξόνων δημιουργίας ενός Συστήματος Ευρωπαϊκής Ασφάλισης των Ανέργων.

Από το 2016 είναι Επιστημονικός Διευθυντής της Σειράς «Η Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους» (Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα).

Έχει δημοσιεύσει άρθρα και βιβλία σε θέματα κοινωνικής προστασίας, μεταξύ των οποίων οι Μονογραφίες:

  • Η θεσμική κατοχύρωση των ελαχίστων ορίων διαβίωσης στην Ελληνική και διεθνή έννομη τάξη – Συμβολή στη δογματική θεμελίωση των συστημάτων ελαχίστου εισοδήματος, Α.Ν. Σάκκουλας, 2001
  • Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας – Το Ελληνικό μοντέλο κοινωνικών υπηρεσιών και η Ευρωπαϊκή εμπειρία, Παπαζήσης, 2001
  • Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης – Το θεσμικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, Παπαζήσης, 2006
  • Μοντέλα κατ’ οίκον φροντίδας στο Ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας – Η μεταρρύθμιση των κοινωνικών πολιτικών σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, Παπαζήσης, 2013
  • Το συλλογικό διακύβευμα της ενεργητικής ένταξης των ευπαθών ομάδων – Αναπτυξιακά διδάγματα από την Κοινωνική Ευρώπη, Παπαζήσης, 2014 (με πρόλογο Laszlo Andor – European Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion)
  • Social Security Law in Cyprus, Monograph in the International Encyclopaedia of Social Security Law, No. 97, Kluwer Law International, Hague, 2015
  • Εμβληματικές πρωτοβουλίες διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής την εποχή των Μνημονίων – Το υπόδειγμα της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, Παπαζήσης, 2016.