Το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του ΠΑΔΑ διοργάνωσε το πρώτο σεμινάριο επιμόρφωσης στελεχών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής για τις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. στον τομέα της Κοινωνικής Φροντίδας

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του ΠΑΔΑ διοργάνωσε το πρώτο σεμινάριο επιμόρφωσης στελεχών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής για τις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. στον τομέα της Κοινωνικής Φροντίδας

Την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024, το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ) διοργάνωσε στην έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (ΚΚΠΠΑ) Σεμινάριο επιμόρφωσης στελεχών της κεντρικής διοίκησης και των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΑ με τίτλο «Το πλαίσιο της Κοινωνικής Φροντίδας στην ΕΕ». Πρόκειται για το πρώτο από τα τρία Σεμινάρια που εντάσσονται στην Δράση «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. στον τομέα της Κοινωνικής Φροντίδας» του Έργου «Επιστημονική Υποστήριξη του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (βλ. Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης – ΕΕΚΔ | Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (ΚΚΠΠΑ) και το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ) ενεργοποιούν έναν εμβληματικό κόμβο τεχνογνωσίας για την χρηματοδότηση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (uniwa.gr), το οποίο υλοποιείται από το ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ για λογαριασμό του ΚΚΠΠΑ. Εισηγήτρια του Σεμιναρίου ήταν η κ. Φωτεινή Μαρίνη, Δικηγόρος Αθηνών, Δρ. Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας και Συντονίστρια της Μονάδας “Κοινωνική Πρόνοια και Ένταξη” του ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ, ενώ την επικοινωνία της εκδήλωσης ανέλαβε η εξωτερική συνεργάτιδα του ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ κα. Βάνα Μαρκετάκη.

Κατά την έναρξη του Σεμιναρίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΚΠΠΑ, κ. Ιωάννης Λιβανός, ευχαρίστησε τα στελέχη του ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ και της κεντρικής διοίκησης του ΚΚΠΠΑ για την διοργάνωση της επιμορφωτικής δράσης και επισήμανε τον κρίσιμο ρόλο που έχει η ορθή  κατανόηση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ε.Ε. για την ορθολογική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της. Ο κ. Λιβανός τόνισε ότι εάν και η Ε.Ε. δεν διαθέτει αποκλειστικές αρμοδιότητες να παρεμβαίνει στον τρόπο με τον οποίο τα Κράτη Μέλη οργανώνουν τα εθνικά συστήματα κοινωνικής φροντίδας, μπορεί να υποστηρίξει χρηματοδοτικά την ενδυνάμωση των δημόσιων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, υπό την προϋπόθεση ότι οι χρηματοδοτούμενες δράσεις συνάδουν τόσο με τις ανάγκες των φορέων όσο και με τις ενωσιακές πολιτικές. Για τον λόγο αυτό, όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο κ. Λιβανός, για να έχει ένας δημόσιος φορέας κοινωνικής φροντίδας πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε. «…θα πρέπει να αναγνωρίσει και να καταγράψει τις ανάγκες του σωστά και να διερευνήσει με γνώση που και πώς θα απευθυνθεί».

Ιωάννης Λιβανός, Πρόεδρος ΚΚΠΠΑ / Φωτεινή Μαρίνη, Συντονίστρια Μονάδας “Κοινωνική Πρόνοια και Ένταξη” του ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ

 

Μετά την εισαγωγική ομιλία του κ. Λιβανού, τον λόγο έλαβε η εισηγήτρια κ. Φ. Μαρίνη. Στο πλαίσιο της πρώτης ενότητας του Σεμιναρίου, εξετάστηκε το ζήτημα της οριοθέτησης του τομέα της Κοινωνικής Φροντίδας στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Η κ. Μαρίνη αναφέρθηκε ειδικότερα:

  • στις προκλήσεις που παρουσιάζει η οριοθέτηση του τομέα ενόψει της διάχυτης φύσης του και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν τα επιμέρους εθνικά συστήματα κοινωνικής φροντίδας των Κρατών Μελών
  • τις συνέπειες της ασαφούς οριοθέτησης του τομέα τόσο ως προς την «ορατότητα» των υπηρεσιών του στην κοινή γνώμη όσο και ως προς την προτεραιότητά τους σε επίπεδο κοινωνικοπολιτικής συζήτησης
  • την επίλυση των σχετικών προβλημάτων μέσω της επίκλησης διεθνών νομικών ρητρών που προάγουν την «συστημική» προσέγγιση του τομέα και, ιδίως, του άρθρου 14 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

Στο πλαίσιο της δεύτερης ενότητας του Σεμιναρίου, παρουσιάσθηκαν οι αρμοδιότητες της Ε.Ε. στο πεδίο της Κοινωνικής Φροντίδας και οι πρόσφατες σχετικές στρατηγικές της πρωτοβουλίες. Η εισήγηση της κ. Μαρίνη επικεντρώθηκε ιδίως:

α) Στις Αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΚΠΔ) που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την κοινωνική φροντίδα

β) Στον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας μπορούν να επιδράσουν στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Δράσης της Ε.Ε. για την εφαρμογή του ΕΚΠΔ

γ) Στις πλέον εμβληματικές μη δεσμευτικές παρεμβάσεις της Ε.Ε. που αποτυπώνουν τις ενωσιακές πολιτικές προτεραιότητες σε θέματα κοινωνικής φροντίδας, όπως:

  • η Σύσταση 2021/1004 για τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά
  • η Ανακοίνωση «Ευρωπαϊκή Στρατηγική Φροντίδας» του 2022
  • η Σύσταση σχετικά με την μακροχρόνια φροντίδα του 2022
  • Η Σύσταση σχετικά με την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα του 2022

 

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, ακολούθησε συζήτηση μεταξύ της εισηγήτριας και των συμμετεχόντων.

Το Σεμινάριο παρακολούθησαν ο Πρόεδρος του ΚΚΠΠΑ κ. Ιωάννης Λιβανός, ο Συντονιστής των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΚΚΠΠΑ κ. Γεώργιος Δεληγιάννης, ο Υπεύθυνος του Γραφείου Προμηθειών του ΚΚΠΠΑ κ. Αργύρης Νταβατζίκος, τα στελέχη της κεντρικής οικονομικής υπηρεσίας του ΚΚΠΠΑ καθώς και τα στελέχη των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΑ κ. Στράτος Χατζηδημητρίου (Παράρτημα ΑΜΕΑ Μονάδα Μελισσίων), κ. Ανδρέας Κασκανιώτης και κ. Σάρα Μάρκου (Παράρτημα Προστασίας Παιδιού «Η Μητέρα» – Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας»), κ. Αναστάσιος Λουκάς και κ. Ευαγγελία Γερονικολού (Παράρτημα Προστασίας Παιδιού «Η Μητέρα» – Μονάδα Προστασίας Νεανίδων Αγίας Βαρβάρας), κ. Αρκαδία Ηλιάδη, κ. Χρήστος Χριστοδούλου και κ. Κωνσταντίνα Κουρή (Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αθήνας – Μονάδα Γλυφάδας), κ. Καλλιόπη Φραδέλη και κ. Αναστάσιος Τσακίρης (Παράρτημα Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Αττικής Μιχαλήνειο).

Επίσης, το Σεμινάριο παρακολούθησαν και στελέχη από άλλα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και, ειδικότερα δια ζώσης η κ. Αναστασία Τζαμπαζλή (Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και εξ αποστάσεως η κ. Μαρία Τσολάκη (Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου), ο κ. Δημήτριος Παραδέλλης (Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) και ο κ. Γεώργιος Σαρνατζίδης (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας – Παράρτημα Φλώρινας).