Το Γραφείο του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) στην Ελλάδα και το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εγκαινιάζουν μία εμβληματική συνεργασία για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας

Το Γραφείο του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) στην Ελλάδα και το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εγκαινιάζουν μία εμβληματική συνεργασία για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας

Στα γραφεία της κεντρικής διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ – www.uniwa.gr) πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31η Μαρτίου 2021 η πρώτη πανηγυρική συνάντηση εργασίας εκπροσώπων του ΠΑΔΑ και του Γραφείου του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά στην Ελλάδα (UNICEF Greece Country Office), που ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας (Programme Cooperation Agreement) από τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή και τον κ. Luciano Calestini, ως τον πρώτο επικεφαλή του Γραφείου (Representative UNICEF Greece), παρουσία του εκπροσώπου της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Γιώργου Σταμάτη, Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Γιώργος Πιερράκος – Καθηγητής ΠΑΔΑ, Γιώργος Σταμάτης – ΓΓ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτης Καλδής – Πρύτανης ΠΑΔΑ, Luciano Calestini – Representative UNICEF Greece, Γαβριήλ Αμίτσης – Καθηγητής ΠΑΔΑ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) είναι φορέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ιδρύθηκε με το Νόμο 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις» ως το διάδοχο σχήμα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Αθήνας και Πειραιά με στόχο την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Διαρθρώνεται σε 6 Σχολές και 27 Τμήματα, που υποστηρίζουν Προγράμματα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.

Το Γραφείο του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά στην Ελλάδα (https://www.unicef.org/greece) λειτουργεί με βάση την Συμφωνία της 20ης Νοεμβρίου 2020 μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της UNICEF, εξασφαλίζοντας την παροχή στήριξης και άμεσης συνεργασίας για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας έναντι των παιδιών, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC), που επικυρώθηκε από την Ελλάδα με το Νόμο 2101/1992.

Παναγιώτης Καλδής – Πρύτανης ΠΑΔΑ, Luciano Calestini -Representative UNICEF Greece

Το Σύμφωνο Συνεργασίας αφορά την υλοποίηση του Προγράμματος με τίτλο «Διερεύνηση και Αξιολόγηση των πολιτικών αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα» (Review of Measures to Address Child Poverty and Social Exclusion in Greece – Undertaking a deep dive analysis of policies, programmes, services, budgets, and mechanisms addressing child poverty and social exclusion in Greece), το οποίο αποτελεί τμήμα του διετούς Προγράμματος ‘Child Guarantee’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού παιδιών και νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (https://www.unicef.org/greece/child-guarantee), που θα εφαρμοσθεί πιλοτικά σε επτά Κράτη Μέλη (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία, Γερμανία, Ιταλία, Λιθουανία και Ισπανία). Οι συγκεκριμένες χώρες θα δοκιμάσουν καινοτόμες προσεγγίσεις για την εφαρμογή Εθνικών Σχεδίων Δράσης καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας και την αντιμετώπιση συστηματικών μειονεκτημάτων για ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες παιδιών, διασφαλίζοντας ότι αυτά τα παιδιά και οι οικογένειες τους θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες.

Η υλοποίηση του Προγράμματος θα υποστηριχθεί από το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης (https://sarl.uniwa.gr) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που επιλέχθηκε μέσω μίας ανταγωνιστικής ανοικτής διαδικασίας από το Περιφερειακό Γραφείο της UNICEF για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία ως ο Eταίρος Εφαρμογής (Implementing Partner) του Έργου.

Παναγιώτης Καλδής – Πρύτανης ΠΑΔΑ, Luciano Calestini – Representative UNICEF Greece, Γαβριήλ Αμίτσης – Καθηγητής ΠΑΔΑ

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης ιδρύθηκε το 2019 από τον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και διευθύνεται από τον Καθηγητή Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας κ. Γαβριήλ Αμίτση. Έχει προχωρήσει στην προώθηση δικτύων συνεργασίας με Ελληνικούς φορείς, όπως η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, ενώ εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στις δραστηριότητες του HOUSING EUROPE – The European Federation of Public Cooperative and Social Housing, καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελεί από το 2017 – ως διάδοχος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας – τον πρώτο Ακαδημαϊκό Εταίρο (Academic Partner) του HOUSING EUROPE.

Την περίοδο αυτή το Εργαστήριο υποστηρίζει επιστημονικά τις πρωτοβουλίες φορέων της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης για το νέο υπόδειγμα του Ενεργητικού Κοινωνικού Κράτους, και συμμετέχει στην ανάπτυξη εμβληματικών παρεμβάσεων, όπως «Η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά 2021- 2027» (https://www.esos.gr/arthra/70365/pada-ypostirizei-epistimonika-ypoyrgeioergasias-kai-koinonikon-ypotheseon-gia-tin) και «Η Στρατηγική τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής χωρίς αποκλεισμούς» για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.