Πέμπτο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.)

Πέμπτο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.)

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.) διοργανώνει στην Θεσσαλονίκη (9-10 Σεπτεμβρίου 2023) το Πέμπτο Πανελλήνιο Συνέδριο της με τίτλο «Ψυχική Υγεία και εργασιακή ένταξη- Αλλάζοντας το τοπίο μέσω της Υποστηριζόμενης Απασχόλησης & των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων των ΚοιΣΠΕ και της ΠΟΚοιΣΠΕ».

Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Γαβριήλ Αμίτσης θα παρουσιάσει κατά την διάρκεια του Συνεδρίου τα κύρια πορίσματα του Έργου «Ανάπτυξη, προτυποποίηση και εφαρμογή εργαλείων υποστηριζόμενης απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και ενίσχυση της επάρκειας και της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας των Κοι.Σ.Π.Ε.» σε σχέση με δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.: το νέο επιχειρησιακό πρότυπο για την ανάπτυξη της Υποστηριζόμενης Απασχόλησης ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και το νέο μοντέλο της Συνηγορίας στην Ψυχική Υγεία (με έμφαση σε θέματα εργασιακής και κοινωνικής ένταξης).

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ